Đăng nhập

Hiệu quả từ mô hình “2 giao, 1 liên kết”

(15/09/2022). Số lượt xem:109

Thời gian qua, Đoàn xã Sơn Viên đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp, cách làm hay, mô hình hiệu quả nhằm nâng cao hoạt động tổ chức Đoàn ở địa bàn dân cư. Trong đó, mô hình “2 giao, 1 liên kết” nhằm nâng cao chất lượng bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư ngày càng được nhân rộng và mang lại hiệu quả tích cực.

Xác định cán bộ Đoàn là chìa khóa để thu hút đoàn viên, thanh niên vào tổ chức Đoàn, hội, là người dẫn dắt phong trào ở cơ sở. Do đó, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, trước hết là nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi đoàn thôn, khu phố. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ đoàn xã đã triển khai mô hình “2 giao, 1 liên kết” đến 100% các Chi đoàn. Mô hình đã được triển khai thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị.

Điểm hay của mô hình là, ở nhiệm vụ “2 giao” ban thường vụ đoàn xã định kỳ 1 năm 2 lần tổ chức giao ban giữa thường trực đoàn xã và bí thư chi đoàn để nghe tâm tư và định hướng hoạt động cho các chi đoàn. Từ đó, đề ra các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, đặc biệt là thực hiện quyền lợi của đội ngũ cán bộ đoàn thôn. Mặt khác ban thường vụ đoàn xã định kỳ 1 tháng họp 1 lần để giao nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên ban thường vụ phụ trách các Chi đoàn để theo dõi hoạt động ở cơ sở. Bên cạnh đó, quan tâm tạo điều kiện cho các bí thư chi đoàn vay vốn để có thêm thu nhập, yên tâm công tác. Còn “1 liên kết” có nghĩa hàng tháng các bí thư chi đoàn thôn, khu phố đề xuất với chi bộ và Đoàn cấp trên liên kết giữa các bí thư chi đoàn tổ chức sinh hoạt liên chi đoàn và mỗi tháng luân phiên ở các địa bàn khác nhau trong xã nhằm đoàn kết tập hợp thanh niên địa bàn dân cư tham gia vào tổ chức Đoàn, hội.

 

 

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Sơn Viên - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Sơn Viên - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361