Đăng nhập

LỊCH CÔNG TÁC


STT Tiêu đề Số lượt xem Người đăng Ngày đăng File đính kèm
1 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TT.HĐND-UBND XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 05/9 đến ngày 11/9/2022) admin 06/09/2022
2 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TT.HĐND-UBND XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 22/8 đến ngày 28/8/2022) admin 23/08/2022
3 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐẢNG ỦY - TT HĐND - UBND – UBMT XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 18/7/2022 đến ngày 24/7/2022) admin 21/07/2022
4 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐẢNG ỦY - TT HĐND - UBND – UBMT XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 11/7/2022 đến ngày 17/7/2022) admin 12/07/2022
5 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐẢNG ỦY - TT HĐND - UBND – UBMT XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 20/6/2022 đến ngày 26/6/2022) admin 21/06/2022
6 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐẢNG ỦY - TT HĐND - UBND – UBMT XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 13/6/2022 đến ngày 19/6/2022) admin 16/06/2022
7 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐẢNG ỦY - TT HĐND - UBND – UBMT XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 06/6/2022 đến ngày 12/6/2022) admin 07/06/2022
8 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐẢNG ỦY - TT HĐND - UBND – UBMT XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 21/3/2022 đến ngày 27/3/2022) admin 28/03/2022
9 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐẢNG ỦY - TT HĐND - UBND XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 02/01/2022) 1 admin 29/12/2021
10 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐẢNG ỦY - TT HĐND - UBND XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 27/9/2021 đến ngày 03/10/2021) 1 admin 27/09/2021
11 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐẢNG ỦY - TT HĐND - UBND XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 26/9/2021) 1 admin 21/09/2021
12 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐU-TT HĐND-UBND XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 13/9/2021 đến ngày 19/9/2021) 1 admin 14/09/2021
13 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐU-TT HĐND-UBND XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 30/8/2021 đến ngày 05/9/2021) 1 admin 31/08/2021
14 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐU-TT HĐND-UBND XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 23/8/2021 đến ngày 29/8/2021) 2 admin 24/08/2021
15 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐU-TT HĐND-UBND XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 09/8/2021 đến ngày 15/8/2021) 1 admin 09/08/2021
16 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐU-TT HĐND-UBND XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 02/8/2021 đến ngày 08/8/2021 1 admin 03/08/2021
17 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐU-TT HĐND-UBND XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021) 1 admin 03/08/2021
18 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐU-TT HĐND-UBND XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 16/11 đến ngày 22/11/2020) admin 17/11/2020
19 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐU-TT HĐND-UBND XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 09/11 đến ngày 15/11/2020) admin 10/11/2020
20 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐU-TT HĐND-UBND XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 26/10 đến ngày 01/11/2020) admin 26/10/2020
21 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐU-TT HĐND-UBND XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 19/10 đến ngày 25/10/2020) admin 20/10/2020
22 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐU-TT HĐND-UBND XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 12/10 đến ngày 18/10/2020) admin 12/10/2020
23 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐU-TT HĐND-UBND XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 05/10 đến ngày 11/10/2020) admin 05/10/2020
24 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐU-TT HĐND-UBND XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 28/9 đến ngày 04/10/2020) admin 29/09/2020
25 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐU-TT HĐND-UBND XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 14/9 đến ngày 20/9/2020) admin 15/09/2020
26 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐU-TT HĐND-UBND XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 07/9 đến ngày 13/9/2020) 2 admin 07/09/2020
27 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐU-TT HĐND-UBND XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 31/8 đến ngày 06/9/2020) 3 admin 31/08/2020
28 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐU-TT HĐND-UBND XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 17/8 đến ngày 23/8/2020) 1 admin 17/08/2020
29 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐU-TT HĐND-UBND XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 10/8 đến ngày 16/8/2020) 2 admin 10/08/2020
30 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐU-TT HĐND-UBND XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 03/8 đến ngày 09/8/2020) 1 admin 03/08/2020
31 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐU-TT HĐND-UBND XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 27/7 đến ngày 02/8/2020) admin 28/07/2020
32 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐU-TT HĐND-UBND XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 20/7 đến ngày 26/7/2020) admin 20/07/2020
33 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐU-TT HĐND-UBND XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 13/7 đến ngày 19/7/2020) admin 13/07/2020
34 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐU-TT HĐND-UBND XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 06/7 đến ngày 12/7/2020) 1 admin 06/07/2020
35 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐU-TT HĐND-UBND XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 29/6 đến ngày 05/7/2020) 1 admin 30/06/2020
36 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐU-TT HĐND-UBND XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 22/6 đến ngày 28/6/2020) 1 admin 22/06/2020
37 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐU-TT HĐND-UBND XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 15/6 đến ngày 21/6/2020) 1 admin 16/06/2020
38 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐU-TT HĐND-UBND XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 08/6 đến ngày 14/6/2020) 2 admin 11/06/2020
39 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐU-TT HĐND-UBND XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 25/5 đến ngày 31/5/2020) 2 admin 26/05/2020
40 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐU-TT HĐND-UBND XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 18/5 đến ngày 24/5/2020) 1 admin 18/05/2020
41 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐU-TT HĐND-UBND XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 04/5 đến ngày 10/5/2020) 1 admin 11/05/2020
42 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐU-TT HĐND-UBND XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 04/5 đến ngày 10/5/2020) admin 06/05/2020
43 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐU-TT HĐND-UBND XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 20/4 đến ngày 26/4/2020) 2 admin 20/04/2020
44 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐU-TT HĐND-UBND XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 13/4 đến ngày 19/4/2020) 2 admin 13/04/2020
45 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐU-TT HĐND-UBND XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 06/4 đến ngày 12/4/2020) 14 admin 06/04/2020
46 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐU-TT HĐND-UBND XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 30/3 đến ngày 5/4/2020) 2 admin 30/03/2020
47 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐU-TT HĐND-UBND XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 23/3 đến ngày 29/3/2020) 2 admin 23/03/2020
48 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐU-TT.HĐND-UBND XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 16/3 đến ngày 22/3/2020) 2 admin 16/03/2020
49 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐU-TT.HĐND-UBND XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 09/3 đến ngày 15/3/2020) 1 admin 09/03/2020
50 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐU-TT.HĐND-UBND XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 02/3 đến ngày 08/3/2020) 1 admin 02/03/2020
51 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TT.HĐND-UBND XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 24/02 đến ngày 01/3/2020) 1 admin 24/02/2020
52 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐU-TT.HĐND-UBND XÃ SƠN VIÊN (Từ ngày 17/02 đến ngày 23/02/2020) 1 admin 17/02/2020
53 Lịch công tác tuần từ ngày 09/12/2019 đến ngày15/12/2019 1 admin 09/12/2019
54 Lịch công tác tuần từ ngày 30/09/2019 đến ngày 06/10/2019 admin 30/09/2019
55 Lịch công tác tuần từ ngày 23 /9/2019 đến ngày 29/9/2019 admin 25/09/2019
56 Lịch công tác tuần từ ngày 23 đến ngày 29 1 admin 20/04/2018
57 Lịch công tác tuần từ ngày 16/4 đến ngày 22/4 admin 13/04/2018
58 Lịch công tác tuần từ ngày 19/3/2018 đến ngày 25/3/2018 admin 16/03/2018
59 Lịch công tác tuần từ ngày 26/02 đến ngày 04/3 admin 26/02/2018
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Sơn Viên - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Sơn Viên - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361