Đăng nhập

Sơn Viên: Mô hình phân loại rác thải tại nhà

(08/08/2022). Số lượt xem:28

Để giảm thiểu tác hại của rác thải nhựa, rác thải khó phân hủy và nhằm giúp tận dụng các nguồn rác thải hữu cơ để sử dụng cho nông nghiệp. Vừa qua, Đoàn thanh niên, Hội LHTN xã Sơn Viên đã triển khai mô hình phân loại rác thải tại nhà. Qua đó đã tiến hành cấp phát giỏ đựng rác được phân loại thành hai màu tương ứng với các loại rác thải: phân hủy và không phân hủy. Để giúp người dân tự phân loại rác thải tại nhà. Đây là hoạt động thiết thực nhằm góp phần làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đoàn viên, thanh niên cũng như người dân trên địa bàn xã.

Mô hình có ý nghĩa nhằm phát huy vai trò của người dân trong việc giảm thiểu tác hại của chất thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilong, tích cực sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, hình thành thói quen phân loại rác tại các hộ gia đình, giảm thiểu ô nhiễm và các dịch bệnh từ rác thải gây ra.