Đăng nhập

Công trình măng non “Góp một cây để có rừng”

(31/03/2022). Số lượt xem:1910

Vừa qua, Đoàn xã, Hội đồng đội xã triển khai Công trình “Góp một cây để có rừng” tại khuôn viên trường Tiểu học Phạm Phú Thứ.

Qua đó đã trồng 02 chậu hoa giấy, 10 cây hồng lộc; bố trí 15 chậu lưỡi hổ, 15 chậu lan kiếm, 15 chậu xương rồng tại các lớp học tại trường.