Đăng nhập

Đoàn xã Sơn Viên tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng Đoàn-Hội-Đội

(05/08/2021). Số lượt xem:277

Ngày 4/7/2021, Đoàn xã Sơn Viên tổ chức Đoàn xã tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng Đoàn-Hội-Đội. Tham dự lớp Lớp bồi dưỡng có 30 đồng chí là cán bộ đoàn, hội, đội và đoàn viên trên địa bàn xã.

Chương trình lần này tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho học sinh, sinh viên; Giải pháp nâng cao chất lượng phong trào “Học sinh 03 tốt”, “Học sinh 03 rèn luyện”, “Sinh viên 05 tốt” và các chương trình công tác Đoàn trường học; Kỹ năng viết tin bài và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; công tác xây dựng tổ chức Đoàn; Chương trình Rèn luyện đoàn viên; Xây dựng chi đoàn 3 chủ động và Thực hành buổi sinh hoạt chi đoàn; Các nội dung cơ bản về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn trường học theo Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Một số số trò chơi tập thể, team building mới, lạ cho từng đối tượng học sinh và một số kỹ năng về More, mật thư, nút dây… Những vấn đề cơ bản Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2023; Chương trình rèn luyện đội viên; Kỹ năng viết tin bài truyền thông; Phương pháp xây dựng kịch bản, chương trình; biểu diễn sân khấu; Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi; các định hướng chủ trương của Hội đồng Đội tỉnh, Trung ương trong giai đoạn hiện nay; các nội dung Thông tư 28/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn Tháng hành động vì Trẻ em; thông tư 29/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em; Luật trẻ em 2016 và các nội dung cơ bản về chế độ, chính sách dành cho Giáo viên Tổng phụ trách Đội theo Thông tư số 27/2017/TT-BGDĐT ngày 08/11/2017 của Bộ Giáo dục Đào tạo; các trò chơi tập thể, sinh hoạt tập thể cho thiếu nhi; thực hành Nghi thức Đội …. Tham gia tập đợt huấn, các học viên được triển khai về Chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thanh niên; Quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta về thanh niên và công tác thanh niên; Công tác tôn giáo và vấn đề đoàn kết, tập hơp thanh niên tôn giáo; đổi mới phương thức sinh hoạt của CLB, đội, nhóm Thanh niên; Công tác kết nối với các nguồn lực hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp, hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp; Phương pháp quản lý nguồn vốn từ ngân hàng Chính sách xã hội, hướng dẫn sử dụng phí ủy thác đúng quy định. Ngoài ra, các học viên còn được  trao đổi về nhận thức của Thanh niên trong quá trình hội nhập quốc tế, cơ hội và thách thức; nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu…

 Trong quá trình tham gia lớp tập huấn, các học viên đã phát huy hết vai trò trách nhiệm, nghiêm túc tập trung tiếp thu tốt các nội dung, kiến thức về lý luận, kỹ năng nghiệp vụ để triển khai thực hiện có hiệu quả tại các Chi đoàn trong thời gian tới.

 

 

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Sơn Viên - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Sơn Viên - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361