Đăng nhập

Diễn đàn Khởi nghiệp, lập nghiệp năm 2021

(09/04/2021). Số lượt xem:1166

Nhằm tạo môi trường trao đổi các phương pháp hỗ trợ, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP đối với mô hình phát triển kinh tế của thanh niên, chiều 26/3/2021, Đoàn – Hội xã Sơn Viên tổ chức Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp năm 2021, qua đó giúp tư vấn mô hình thanh niên phát triển kinh tế gắn với sản phẩm OCOP. Các thành viên tham gia được tập huấn khởi sự doanh nghiệp với nhiều nội dung về ý tưởng kinh doanh, nghiên cứu thị trường, chiến lược và kế hoạch kinh doanh, lựa chọn mô hình kinh doanh…đặc biệt là kinh nghiệm kinh doanh cũng như tạo diễn đàn để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp nâng cao kiến thức chuyên môn, quản trị doanh nghiệp, tiếp cận thị trường, hợp tác phát triển, góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn xã Sơn Viên.

Không có mô tả.

Trong dịp này Bí Thư đoàn xã cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn xã trực tiếp đối trực tiếp với thanh niên về chủ đề “Khởi nghiệp và lập nghiệp trong đoàn viên, thanh niên”. 

Nhiều bạn đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình đã đặt các câu hỏi với lãnh đạo xã về việc tạo hỗ trợ nguồn vốn, chính sách phát triển các sản phẩm sáng tạo cho thanh niên khởi nghiệp; việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức liên quan đến vấn đề khởi nghiệp...

Lãnh đạo xã đã giải đáp các vấn đề do các bạn đoàn viên thanh niên đặt ra đồng thời cung cấp nhiều thông tin về các chính sách của Trung ương, của địa phương về việc hỗ trợ thanh niên và các tổ chức của thanh niên trong lĩnh vực khởi nghiệp và lập nghiệp; các cơ chế, chính sách hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hiện nay; Các chính sách hỗ trợ ban đầu đối với thanh niên trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thông qua đối thoại trực tiếp, giúp cho thanh niên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình với lãnh đạo địa phương trong triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách giúp thanh niên trong lĩnh vực khởi nghiệp và lập nghiệp. Đồng thời, hiểu rõ hơn công tác chăm lo của các ngành, các cấp đối với lĩnh vực khởi nghiệp và lập nghiệp của thanh niên trên địa bàn xã Sơn Viên.

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Sơn Viên - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Sơn Viên - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361