Đăng nhập

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đoàn Quảng Nam, Nghị quyết Đại hội Huyện đoàn Nông Sơn

(13/07/2023). Số lượt xem:824

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đoàn Quảng Nam, Nghị quyết Đại hội Huyện đoàn Nông Sơn, nhiệm kỳ 2022 – 2027 diễn ra trong vào ngày 12/7/2023.

Các đại biểu đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã Sơn Viên được nghe báo cáo viên quán triệt về 5 chuyên đề trọng tâm, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đoàn Quảng Nam, Nghị quyết Đại hội Huyện đoàn Nông Sơn, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

 

 

 

 

Zalo

 

 

 

 

Hội nghị được tổ chức có ý nghĩa quan trọng, nhằm giúp các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, quan trọng trong các Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đoàn Quảng Nam, Nghị quyết Đại hội Huyện đoàn Nông Sơn, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đồng thời, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

 

 

Đồng thời trong Hội nghị đã lồng ghép Thi trực tuyến tuần thứ 4 của Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

 

 

 

 

Zalo
Thi trực tuyến Tìm hiểu Nghị quyết

 

 

 

 

Song song với đó Đoàn xã đã ban hành ấn phẩm infographic về tuyên truyền Nghị quyết để qua đó tuyên truyền rộng rãi cho ĐVTN trên không gian mạng. Áp dụng chuyển đổi số trong tuyên truyền đến ĐVTN.

 

 

 

 

Zalo

 

 

 

Zalo

 

 

 

Zalo

 

 

 

 

Hội nghị đã nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đoàn Quảng Nam, Nghị quyết Đại hội Huyện đoàn Nông Sơn, nhiệm kỳ 2022 – 2027 diễn ra trong bối cảnh các cấp bộ Đoàn tích cực, nỗ lực, phấn đấu để thực hiện có hiệu quả các nội dung, mục tiêu của Nghị quyết trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Những nội dung được truyền đạt tại Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã. Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đoàn Quảng Nam, Nghị quyết Đại hội Huyện đoàn Nông Sơn, nhiệm kỳ 2022 – 2027 tuổi trẻ Sơn Viên quyết tâm sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn vào cuộc sống.

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Sơn Viên - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Sơn Viên - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361