Đăng nhập

Game show: “Cán bộ dân vận giỏi”

(14/10/2022). Số lượt xem:983

Thiết thực kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Dân vận của Đảng và Ngày thành lập các Hội, Đoàn thể trong tháng 10. Vào ngày 13/10/2022 xã Sơn Viên đã tổ chức Game show: “Cán bộ dân vận giỏi”.

Tham gia game show có 04 Đội thi bao gồm các đội: Dân vận, Phụ Vận, Nông vận, Thanh vận. Các đội trải qua 03 vòng thi, vòng thứ nhất là giới thiệu đặc trưng của Đội bằng hình thức sân khấu hóa. Thông qua hình thức sân khấu hóa, góp phần tuyên truyền và phổ biến sâu rộng, sinh động các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về công tác dân vận của Đảng, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ sở.

Vòng thứ hai là trả lời bộ câu hỏi chung. Vòng thứ 3 là trả lời gói câu hỏi chuyên sâu đặc trưng của mỗi đội.

Game show giúp Khuyến khích tinh thần nhiệt tình, sáng tạo, cổ vũ động viên và nhân rộng các điển hình, mô hình "Dân vận khéo", thu hút sự quan tâm, phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành đối với công tác dân vận của Đảng và các Hội - Đoàn thể.

Đồng thời qua hoạt động lần này giúp giao lưu học hỏi, nâng cao năng lực, khuyến khích tinh thần nhiệt tình và sáng tạo của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, nhất là cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận về tư duy, phương pháp, kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận.

Game show diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, các đội thi có sự đầu tư nghiêm túc và hoàn thành các nội dung Ban tổ chức đưa ra. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 01 giải nhất, 02 giải nhì, 01 giải ba cho các đội có thành tích xuất sắc nhất. 

 

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Sơn Viên - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Sơn Viên - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361