Đăng nhập

CHUYÊN MỤC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND

(24/02/2021). Số lượt xem:1084

Ngày 23-5-2021: Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

 Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13; Nghị quyết số 133/2020/QH14 của Quốc hội khóa XV về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 02/CT-UBND  ngày 26/01/2021 của UBND huỵện Nông Sơn về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

          

 Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành vào Chủ nhật ngày 23/5/2021. Cuộc bầu cử là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Cuộc bầu cử lần này phải đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Phát huy tốt dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ; bầu đủ số lượng ĐBQH và ĐBHĐND các cấp theo quy định của pháp luật; đại biểu được bầu phải có chất lượng, với cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Bảo đảm mọi công tác chuẩn bị chu đáo; tổ chức triển khai các bước theo lịch trình chặt chẽ, nghiêm túc, đúng tiến độ và thành công tốt đẹp.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phải được tiến hành đúng trình tự, theo các mốc thời gian quy định. Đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao và bám sát các văn bản của TW, tỉnh, huyện để lãnh đạo, chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các câp trên địa bàn xã.

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Sơn Viên - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Sơn Viên - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361