Đăng nhập

Mô hình “trồng cây sen lấy hạt trên chân ruộng kém hiệu quả, ruộng bỏ hoang"

(26/06/2020). Số lượt xem:933

Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bên cạnh phát triển các loại cây ăn trái lâu năm, nông trên địa bàn xã Sơn Viên lựa chọn trồng sen trên nền đất ruộng kém hiệu quả. Mô hình mới này được bà con học hỏi, chỉ dẫn nhau để phát triển ở những nơi phù hợp, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế khả quan.

- Để tạo chuyển biến nhanh về sản xuất nông nghiệp. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất gắn với thị trường. Phát triển sản xuất để tạo việc làm, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, tăng giá trị thu nhập từ sản xuất...Cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, tăng thêm thu nhập đặc biệt là của các hộ tham gia dự án.

Trong năm 2020, UBND, Hội Nông dân xã Sơn Viên xây dựng Mô hình trồng sen lấy hạt trên chân ruộng kém hiệu quả, ruộng bỏ hoang.

- Đối tượng: Hộ dân đáp ứng đủ điều kiện về lao động, đất sản xuất, có nhu cầu trồng sen.

- Điều kiện hỗ trợ: Hộ có lao động, có diện tích trồng ít nhất 2000m2, đảm bảo về nước tưới. Được tập huấn về kỹ thuật trước khi trồng.

- Quy mô hỗ trợ: 2,25 ha với 05 hộ tham gia mô hình.

* Tổng kinh phí của mô hình: 101.930.000 đồng

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Sơn Viên - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Sơn Viên - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361