Đăng nhập

ĐOÀN XÃ SƠN VIÊN THỰC HIỆN “2 GẶP 4 BIẾT”

(24/12/2019). Số lượt xem:838

Vào ngày 10/12/2019 Đoàn thanh niên xã Sơn Viên đã cùng với Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã tổ chức thực hiện “2 gặp 4 biết” nhằm nắm chắc lại nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, làm cơ sở để chốt danh sách báo lệnh gọi thanh niên nhập ngũ năm 2020 đúng theo Luật nghĩa vụ quân sự. Đoàn công tác đã đến gặp gỡ gia đình và thanh niên tìm hiểu nắm chắc hoàn cảnh kinh tế gia đình; tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của từng gia đình và thanh niên; trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật, thái độ chính trị đạo đức của thanh niên; đồng thời tuyên truyền phổ biến các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước để gia đình và thanh niên chuẩn bị nhập ngũ hiểu rõ được quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân khi nhập ngũ.

 

Đồng thời Đoàn xã cũng phân công các ủy viên Ban chấp hành đoàn thực hiện nắm bắt tình hình tư tưởng thanh niên và kịp thời giúp đỡ, là kênh thông tin hai chiều về cho Đoàn xã. Để qua đó kịp thời tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2020.

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Sơn Viên - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Sơn Viên - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361