Đăng nhập

HĐND xã Sơn Viên tổ chức kì họp thứ 7, Khóa III, Nhiệm kì 2016-2021

(11/10/2018). Số lượt xem:2088

Vào ngày 08/10/2018 HĐND xã đã tổ chức kì họp thứ 7, HĐND xã Khóa III, Nhiệm kì 2016-2021. Kì họp chuyên đề lần thứ 7 bàn bạc và thông qua một số nội dung quan trọng.

Tại kì họp UBND đã trình đề án sáp nhập thôn trên địa xã và kế hoạch sử dụng đất năm 2019. Qua thời gian làm việc, thảo luận các đại biểu đã thống nhất với Đề án sáp nhập thôn và biểu quyết nhất trí thông qua. Đối với phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019, sau thời gian trao đổi, thảo luận và có những đóng góp HĐND đã phê duyệt thông qua.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi

Kì họp lần thứ 7 đã quyết định những nội dung lớn biểu thị tính dân chủ và sự giám sát chặt chẽ của HĐND đối với các quyết sách tại địa phương.

Tác giả: Đỗ Duy Hoàng

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Sơn Viên - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Sơn Viên - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361