Đăng nhập

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG NTM

(20/07/2018). Số lượt xem:1994

Vào ngày 19/7/2018 Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Sơn Viên đã tiến hành sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 về công tác xây dựng NTM trên địa bàn xã.

Tham dự có đại diện BCĐ xây dựng NTM huyện, Văn phòng Điều phối NTM huyện, BCĐ, BQL xây dựng NTM xã, Ban phát triển 05 thôn.

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, trong nhà
Quang cảnh Hội nghị

 

Trong 6 tháng đầu năm tình hình thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn xã đạt được một số kết quả như sau:

Kết quả rà soát Bộ tiêu chí mới theo Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Bộ tiêu chí về xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thì hiện nay có 13/19 tiêu chí cơ bản đạt chuẩn:

Tiêu chí số 1: Quy hoạch;

Tiêu chí số 2: Giao thông;

Tiêu chí số 3: Thủy lợi;

Tiêu chí số 4: Điện;

Tiêu chí số 5: Trường học;

Tiêu chí số 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn;

Tiêu chí số 8: Thông tin và truyền thông;

Tiêu chí số 9: Nhà ở dân cư;

Tiêu chi số 12: Lao động có việc làm;

Tiêu chí số 14: Giáo dục và đào tạo;

Tiêu chí số 15: Y tế;

Tiêu chí số 16:  Văn hóa ;

Tiêu chí số 19: Quốc phòng và An ninh;

* Kết quả thực hiện xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu Trung Yên đạt: 03/10 tiêu chí

Đã phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh thực hiện công trình mới thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2018, gồm có 02 công trình với tổng mức đầu tư là 1.774.902.000 đồng.

Trong 6 tháng đầu năm cả hệ thống chính trị đã vào cuộc mạnh mẽ để thực hiện các nội dung của bộ tiêu chí xây dựng NTM tại địa phương. Tuy còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, nhân dân trên địa bàn xã trong thời gian đến sẽ thực hiện hoàn thiện các nội dung tiêu chí theo lộ trình đã đề ra.

Tác giả: Đỗ Duy Hoàng

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Sơn Viên - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Sơn Viên - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361