Đăng nhập

THÔNG BÁO


STT Tiêu đề Số lượt xem Người đăng Ngày đăng File đính kèm
1 Thực hiện Giấy mời số 716/GM-UBND ngày 03/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, UBND huyện kính mời các ban ngành, đơn vị, địa phương liên quan tham dự Hội nghị trực tuyến về tiến độ thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh về hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và hỗ trợ chi phí có liên quan cho các đối tượng cách ly tập trung trên địa bàn tỉnhTiêu đề thông báo admin 04/08/2021
2 GIẤY MỜI Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, 8 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian đến admin 15/09/2020
3 Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019, 8 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ thời gian đến 2 admin 11/09/2020
4 GIẤY MỜI Thực hiện Giấy mời số 749/GM-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam, Ủy ban nhân dân huyện kính mời các ngành, đơn vị liên quan tham dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tổng kết các Nghị quyết của HĐND tỉnh về giáo dục và đào tạo 3 admin 07/09/2020
5 GIẤY MỜI UBND huyện tổ chức cuộc họp thường kỳ để thông qua Báo cáo tình hình KT-XH, AN-QP tháng 8, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2020 và triển khai một số công việc quan trọng. 3 admin 07/09/2020
6 GIẤY MỜI UBND huyện tổ chức cuộc họp thường kỳ để thông qua Báo cáo tình hình KT-XH, AN-QP tháng 8, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2020 và triển khai một số công việc quan trọng. 1 admin 31/08/2020
7 GIẤY MỜI UBND huyện Nông Sơn tổ chức cuộc họp thông qua kế hoạch khuyến công năm 2021. 1 admin 31/08/2020
8 GIẤY MỜI UBND huyện tổ chức cuộc họp thông qua dự thảo kế hoạch hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo xóa nhà tạm, nhà không đạt chuẩn trên địa bàn huyện Nông Sơn giai đoạn 2020-2024 (lần 1) 1 admin 24/08/2020
9 GIẤY MỜI Thực hiện Giấy mời số 677/GM-UBND ngày 14/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về mời tham dự Lễ khai trương trực tuyến toàn quốc Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, 1 admin 18/08/2020
10 GIẤY MỜI UBND huyện tổ chức cuộc họp thông qua dự thảo kế hoạch hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo xóa nhà tạm, nhà không đạt chuẩn trên địa bàn huyện Nông Sơn giai đoạn 2020-2024 (lần 1). 1 admin 17/08/2020
11 GIẤY MỜI Thực hiện Giấy mời số 657/GM-UBND ngày 11/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức họp trực tuyến với các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố để nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo Đề án Tổng thể phát triển ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, trình tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa IX, 1 admin 11/08/2020
12 GIẤY MỜI UBND huyện tổ chức họp bàn kế hoạch tổ chức lễ ra mắt điểm du lịch Đại Bình và tổ chức famtrip, tọa đàm giới thiệu tiềm năng du lịch huyện Nông Sơn. 1 admin 27/07/2020
13 GIẤY MỜI Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức họp Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh huyện Nông Sơn năm 2020 1 admin 27/07/2020
14 GIẤY MỜI Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị triển khai công tác thu thập, lưu trữ thông tin thị trường lao động huyện Nông Sơn năm 2020 1 admin 27/07/2020
15 GIẤY MỜI UBND huyện tổ chức họp thông qua kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 trên địa bàn huyện Nông Sơn 1 admin 20/07/2020
16 GIẤY MỜI Để triển khai tốt hệ thống Một cửa điện tử cấp xã vào giải quyết thủ tục hành chính, được sự thống nhất của Lãnh đạo UBND huyện Nông Sơn, Văn phòng HĐND&UBND huyện tổ chức tập huấn lại phần mềm Một cửa điện tử cấp xã cho các địa phương trên địa bàn huyện 1 admin 13/07/2020
17 GIẤY MỜI Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức họp Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện để đánh giá tình hình thực hiện công tác giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 1 admin 13/07/2020
18 Giấy Mời dự lễ phát sóng trực tuyến 1 admin 09/07/2020
19 GIẤY MỜI Để triển khai tốt hệ thống Một cửa điện tử cấp xã vào giải quyết thủ tục hành chính, được sự thống nhất của Lãnh đạo UBND huyện Nông Sơn, Văn phòng HĐND&UBND huyện tổ chức tập huấn lại phần mềm Một cửa điện tử cấp xã cho các địa phương trên địa bàn huyện 3 admin 09/07/2020
20 GIẤY MỜIhọp đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân nguồn vốn các công trình XDCB 1 admin 06/07/2020
21 GIẤY MỜI Uỷ ban nhân dân huyện Nông Sơn tổ chức buổi họp xét, đề nghị công nhận xã Sơn Viên đạt chuẩn NTM năm 2020 1 admin 03/07/2020
22 GIẤY MỜI Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 2 admin 30/06/2020
23 GIẤY MỜI UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính trên địa bàn huyện giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030; đánh giá tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 1 admin 30/06/2020
24 Giấy mời tổ chức bàn giao tim mốc giải phóng mặc bằng phục vụ thi công công trình cấp điện 1 admin 29/06/2020
25 Ủy ban nhân dân huyện tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam 1 admin 29/06/2020
26 Giấy mời tập huấn 8 admin 26/02/2018
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Sơn Viên - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Sơn Viên - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361