Đăng nhập
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Tên thủ tục Biểu mẫu giấy tờ Số ngày xử lý
Lĩnh vực: Người có công
1 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần 1 / Mẫu UQ
2 / Mẫu TT
3 / Sổ nhận trợ cấp
4 / trích lục khai tử
25
2 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần 1 / Mẫu TT
25
3 Thủ tục giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 1 / Mẫu LS4
20
4 Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến 1 / Mẫu AH1
2 / Mẫu AH2
20
5 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 1 / Mẫu HH1
2 / Giấy ra viện
3 / Tóm tắt bệnh án
4 / CMND
5 / Huân Chương hạng 3
6 / Bản khai của
7 / Giấy xác nhận thành tích
50
6 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 1 / Mẫu HH1
50
7 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày 1 / Mẫu TĐ1
2 / Mẫu TĐ2
3 / Mẫu TĐ3
30
8 Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế 1 / Mẫu KC1
25
9 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng 1 / Mẫu CC1
25
10 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 1 / Mẫu LS7
2 / Mẫu UQ
3 / Mẫu LS4
4 / giấy báo tử
5 /
6 / Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu (photo)
7 /
30
11 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng 1 / Mẫu BM1
2 / Mẫu BM2
3 / Mẫu UQ
20
12 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết 1 / Mẫu KC1
2 / Biên bản họp gia tộc
3 / Bằng khen(photo)
25
13 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân 1 / Mẫu BH1
2 / Mẫu BH2
3 / SHK(photo)
4 / Đơn đề nghị
5 / bằng TQGC(photo)
6 / Đơn xin xác nhận
7 / Chứng minh nhân dân
8 / Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ
30
14 Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 1 / Mẫu TB
2 / Quyết định (bản sao)
3 / Biên bản kiểm tra vết thương
4 / Biên bản hội nghị CCB
5 / Biên bản hội nghị NCT
6 / Chứng minh nhân dân (photo)
7 / Công văn đề nghị
15 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ 1 / Mẫu 05
15
16 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 1 / Mẫu số 1a
2 / Mẫu số 1b
25
17 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 1 / Mẫu 1C
25
18 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ 1 / Mẫu ƯĐGD
13
19 Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ 1 / Mẫu số 12
2 / Bằng TQGC(photo)
3 / Giấy đề nghị thánh toán
4 /
20 Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 1 / Phụ lục
22
21 Thủ tục đề nghị đính chính thông tinh trong hồ sơ liệt sĩ - Cấp lại Giấy CN GĐLS 1 / Đơn đề nghị
2 / Bằng TQGC(photo)
3 / CMND(photo)
4 / HS5
5 / trích lục khai sinh
6 / ,CMND,SHk(photo)
7 / giấy CN gia đình LS(photo)
30
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Sơn Viên - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Sơn Viên - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361