Đăng nhập
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
TT Họ tên Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
Ủy ban nhân dân
1 Lê Văn Phương PCT UBND
Địa chính - Xây dựng
2 Nguyễn văn Cường
Văn phòng
3 Quản trị mạng Quản trị mạng
4 Châu Ngọc Sen LĐTB&XH
5 Nguyễn Thị Đức Thảo Văn phòng - Thống kê
Tư pháp Hộ tịch
6 Nguyễn Thị Chín
Lao động - Thương binh - Xã hội
7 Đỗ Thị Thảo
Công an
8 Hồ Quang Duy Cán bộ NN-GT-TT
Văn hóa Xã hội
9 Hà Văn Danh
Quân sự
10 Phan Đình Hiếu
11 Ngô đình Hùng PCHT QS
Tài chính - Kế toán
12 Cao Tấn Dũng
13 Nguyễn Vũ Ý Nhi
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Đảng ủy - HĐND - Mặt trận - Hội đoàn thể
14 Nguyễn Thanh Dũng Phó Bí thư 0911782111
15 Phan Thị Kim Lộc PCT UBMTTQVN xã
16 Đỗ Hoàng Tráng CT Hội Nông dân
17 Hà Văn Chinh CT Hội CCB
18 Nguyễn Thị Diễm Hương CT Hội LHPN
19 Phan Cảnh Tuân CT UBMTTQVN xã
20 Ngô Thị Thủy PCT Hội PN
21 Đỗ Hà Mạnh Hiếu PCT Hội CCB
22 Đỗ Thị Hồng Thủy Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã
23 Ngô Thị Thảo Phụ trách Tuyên giáo, Dân vận
Gia đình - Trẻ em
Đài Truyền thanh
Văn phòng Đảng ủy
24 Nguyễn Thị Cam Ly
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Sơn Viên - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Sơn Viên - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361