Đăng nhập

Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết trên địa bàn xã Sơn Viên

(22/11/2023). Số lượt xem:126

Trong 02 ngày 11-12/11/2023, các thôn trên địa bàn xã Sơn Viên đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023).

Ngày hội diễn ra trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân sôi nổi thi đua chào mừng kỷ niệm 93 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2023) và hướng tới đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Nhân dân ở các thôn trên địa bàn xã luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ. Đoàn kết, gắn bó, tương trợ trong cộng đồng ngày càng bền chặt, tích cực.

Trước khi ngày hội diễn ra, tại các khu dân cư đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh. Trang trí để chuẩn bị để ngày hội diễn ra thành công.

Trong khuôn khổ ngày hội đã ôn lại lịch sử vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam trong suốt 93 năm qua, để mỗi người nhận thức đầy đủ hơn về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới. Đồng thời báo cáo kết quả đạt được của địa phương. Ngày hội tại các Khu dân cư còn sôi nổi tổ chức các trò chơi dân gian để tăng cường tinh thần đoàn kết và bữa cơm thân mật tươi vui.