Đăng nhập

Diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm các gia đình trẻ tiêu biểu năm 2023

(19/09/2023). Số lượt xem:45

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023; với mục đích tuyên truyền, biểu dương về các tấm gương gia đình trẻ tiêu biểu, từ đó phát động phong trào thi đua xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc trong đoàn viên thanh niên. Vào ngày 19/9/2023, Ban Thường vụ Đoàn xã Sơn Viên phối hợp với Hội LHPN xã tổ chức Diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các gia đình trẻ tại địa phương.

 

Quang cảnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm các gia đình trẻ tiêu biểu.

Trong khuôn khổ chương trình, các gia đình trẻ đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ các kỹ năng để xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. 
Thông qua chương trình, nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tuyên truyền, vận động các đoàn viên thanh niên trong đơn vị thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng, xã hội từ đó sẽ góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững.  

Được biết, diễn đàn là dịp để nâng cao nhận thức của các cấp bộ Đoàn – Hội và cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ về vị trí, vai trò của gia đình; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về gia đình; cung cấp kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình và đẩy mạnh tổ chức các hoạt động hỗ trợ đoàn viên thanh niên xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Sơn Viên - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Sơn Viên - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361