Đăng nhập

Duy trì hiệu quả mô hình phát triển kinh tế tập thể trong thanh niên

(18/09/2023). Số lượt xem:45

Những năm qua, Đoàn xã Sơn Viên đã triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện, khuyến khích thanh niên khởi nghiệp. Trong đó, không thể không kể đến vai trò dẫn dắt, định hướng, đoàn kết, giúp đỡ nhau của HTX thanh niên, Tổ hợp tác thanh niên phát triển kinh tế trên địa bàn.

Để phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp thực sự lan tỏa, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho đoàn viên, thanh niên, đoàn xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến các cơ chế chính sách về phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp qua nhiều kênh khác nhau, đồng hành, tư vấn đoàn viên, thanh niên việc học tập, xây dựng các mô hình kinh tế mới, phù hợp với khả năng kinh tế của họ và điều kiện thực tế của địa phương. Đồng thời, giúp thanh niên nông thôn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về các thủ tục, vốn vay, hướng dẫn xây dựng sản phẩm chất lượng, quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách-xã hội huyện hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho thanh niên.

Vào ngày 16/8/2023 Đoàn thanh niên xã đã đến thăm và hỗ trợ cho HTX Xanh Sơn Viên do thanh niên Nguyễn Thị Diễm Vy làm giám đốc. Đây là 1 trong 4 mô hình kinh tế tập thể của thanh niên trên địa bàn xã.

Từ phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế thanh niên khởi nghiệp tại các cơ sở đoàn lựa chọn loại hình THT, HTX để hoạt động và duy trì có hiệu quả mô hình phát triển kinh tế tập thể của thanh niên với nhiều cách làm đa dạng, hiệu quả trên các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt. Các THT, HTX thanh niên đang từng bước nâng cao, chất lượng hoạt động ngày một hiệu quả, sản xuất kinh doanh có nhiều tiến bộ, tạo việc làm cho đoàn viên, thanh niên có thu nhập ổn định đồng thời đã có những đóng góp nhất định cho phong trào Đoàn, Hội địa phương, điều này khẳng định, đây là lựa chọn đúng cho phong trào thanh niên khởi nghiệp.

Trong thời gian tới, đoàn xã sẽ tiếp tục chỉ đạo các chi đoàn tích cực nắm tình hình, nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên trong vấn đề phát triển kinh tế để có những định hướng, tư vấn cũng như phối hợp với các ngành liên quan tạo điều kiện chuyển giao khoa học kỹ thuật, giống, kinh nghiệm... tổ chức các chương trình tham quan, học tập mô hình kinh tế trong và ngoài huyện nhằm định hướng, hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên phát triển các mô hình kinh tế.

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Sơn Viên - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Sơn Viên - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361