Đăng nhập

Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

(12/09/2023). Số lượt xem:557

Nhiều năm nay, các cấp bộ Đoàn trên toàn xã đã xây dựng các tiêu chí, giá trị cốt lõi, để cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) làm theo, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên. Để cán bộ, ĐVTN hiểu sâu sắc và phấn đấu làm theo các tiêu chí, giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới, hàng năm, Ban Thường vụ đoàn xã đều lựa chọn các tiêu chí cụ thể để triển khai trong hệ thống Đoàn.

Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, giai đoạn 2018 – 2022 được Trung ương Đoàn xác định hướng đến 12 tiêu chí, gồm: Có lý tưởng cách mạng; Bản lĩnh vững vàng; Giàu lòng yêu nước; Đạo đức trong sáng; Lối sống văn hóa; Tuân thủ pháp luật; Tiên phong hành động; Sáng tạo không ngừng; Học tập liên tục; Có sức khỏe tốt; Kỹ năng phù hợp; Khát vọng vươn lên.

Để tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động trong năm 2023 với chủ đề “Chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, Ban Thường vụ đoàn xã Sơn Viên xác định tập trung triển khai “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới” với 04 tiêu chí cụ thể gồm:

1. Bản lĩnh vững vàng: Thanh niên cần xác định rõ trách nhiệm trước Tổ quốc và nhân dân, sống có lý tưởng, có hoài bão, khát khao vươn tới cái mới, cái tiến bộ; Cần sáng suốt nhìn nhận và tin tưởng những nỗ lực, quyết tâm của Ðảng, Nhà nước và nhân dân trong việc vượt qua những khó khăn, thách thức để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thanh niên cần phải tự tin vào chính mình, giữ vững niềm tin trong cuộc sống, vào các giá trị chân, thiện, mỹ để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hiện nay trong thanh niên.

2. Tiên phong hành động: Thanh niên cần đi trước, đi đầu, tiên phong cả về tư tưởng, sự hiểu biết và về hành động thực tế. Luôn năng động, sáng tạo và đổi mới trong suy nghĩ và hành động, dám nghĩ, dám làm, dám hy sinh và cống hiến, sẵn sàng vượt qua khó khăn, đối diện thử thách, tiên phong đón nhận những việc khó, việc mới trên khắp các mặt trận, tình nguyện xung kích phát triển kinh tế – xã hội. Tiên phong gương mẫu trong công tác, trong học hỏi, trong tiến bộ, trong đạo đức cách mạng; đi đầu trong các phong trào thi đua và là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, mài sắc tư duy lý luận để bảo vệ tư tưởng, đường lối của Đảng, mạnh dạn đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

3. Sáng tạo không ngừng: Thanh niên Sơn Viên ra sức phấn đấu lao động, học tập, rèn luyện về mọi mặt, có tư duy năng động, sáng tạo, lạc quan, tự tin, dám nghĩ, biết làm, luôn nỗ lực, ra sức học tập, rèn luyện, tự nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ; tìm hiểu, chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin trong học tập, rèn luyện, lao động, sản xuất; sống nhân ái, sẻ chia, tương thân, tương ái, vì cộng đồng, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội.

4. Khát vọng vươn lên: Thanh niên cần bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương và đơn vị; kịp thời cập nhật tình hình mới; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; có khát vọng vươn lên, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng; xây dựng và rèn luyện lớp thanh niên sống có nghĩa tình, có lẽ sống, có trách nhiệm với quê hương, đất nước, dân tộc; có ý chí khắc phục khó khăn vươn lên lập thân, lập nghiệp với khát vọng cống hiến vì tương lai tươi sáng của dân tộc.

Trong thời gian tới, Tuổi trẻ Sơn Viên tiếp tục tiêu lựa chọn chí giá trị hình mẫu và giới thiệu các gương đoàn viên, thanh niên điển hình trong xây dựng hình mẫu thanh niên để lan toả sâu rộng trong đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân về các gương hình mẫu thanh niên, gương người tốt, việc tốt, gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thanh niên sống đẹp, thanh niên tình nguyện, trách nhiệm trong công việc…đẩy mạnh việc giới thiệu các mô hình sáng tạo, giải pháp triển khai hiệu quả của các cấp bộ Đoàn trong xã. Lồng ghép đăng ký nội dung đẩy mạnh xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên Việt Nam thời kỳ mới trong đăng ký thực hiện chương trình Rèn luyện Đoàn viên của đoàn viên, thanh niên và xây dựng cách thức, tiêu chí đánh giá hiệu quả./.

 

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Sơn Viên - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Sơn Viên - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361