Đăng nhập

HĐND xã Sơn Viên tổ chức kỳ họp thứ Năm, nhiệm kỳ 2021-2026

(10/04/2023). Số lượt xem:235

Kỳ họp thứ Năm HĐND xã Sơn Viên đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân xã năm 2022, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Các đại biểu đã nghe UBND xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023; báo cáo của UBMTTQ xã; các tờ trình của UBND xã tại kỳ họp.

Năm 2022, mặc dù có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong những tháng đầu năm, song dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, giám sát của HĐND, UBND xã Sơn Viên đã lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Toàn cảnh kỳ họp.

Năm 2022, Thường trực HĐND xã Sơn Viên thực hiện hiệu quả chức năng giám sát. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND xã Sơn Viên đã chủ trì, phối hợp với UBND và UBMTTQ xã tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh và HĐND xã; tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri giao cho các ngành liên quan trả lời, làm rõ trước kỳ họp. 

Kỳ họp thứ Năm, HĐND xã Sơn Viên đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận về các nội dung quan trọng thực hiện trong năm 2023 tại xã Sơn Viên. 

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri và các đại biểu HĐND đã được đồng chí Chủ tịch UBND xã tiếp thu và làm rõ tại kỳ họp.

Với tinh thần làm việc tập trung, nghiêm túc kỳ họp thứ Năm HĐND xã Sơn Viên đã thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp.

 

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Sơn Viên - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Sơn Viên - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361