Đăng nhập

Đảng bộ xã Sơn Viên tổng kết các mặt công tác năm 2022

(10/04/2023). Số lượt xem:256

 

Sáng ngày 23/12/2022, Đảng ủy xã Sơn Viên tổ chức tổng kết các mặt công tác năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2022, mặc dù trong những tháng đầu năm bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19, xong Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sơn Viên đã đoàn kết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng - an ninh và công tác phòng, chống dịch. Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, quán triệt, triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong Đảng; chú trọng việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành; chỉ đạo HĐND, UBND xã cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, các văn bản chỉ đạo của cấp trên bằng các Kế hoạch, Chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Đảng ủy xã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đảng viên và quần chúng Nhân dân; gắn việc học tập với việc phát động các phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chỉ đạo các Chi bộ cơ sở tổ chức thành công Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025; chỉ đạo công tác bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2027. Trong năm, Đảng bộ xã đã kết nạp được 03 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 90 đồng chí. 

Trong phát triển kinh tế, Tổng giá trị sản xuất ước thực hiện: 38/34,58 tỷ đồng, đạt 109,9% kế hoạch, trong đó: Giá trị Nông lâm nghiệp: 20,68/19,2 tỷ đồng, đạt 107,71% kế hoạch. Giá trị CN-TTCN: 4,02/2,98 tỷ đồng, đạt 134,9% kế hoạch. Giá trị TM-DV: 13,3/12,4 tỷ đồng, đạt 107,26% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt: 1859,9/1.500 tấn, đạt 124% KH. Dân số: 3188 khẩu/833 hộ (tăng 69 khẩu/4 hộ so với năm 2021). Lương thực bình quân đầu người năm: 583,41 kg/người, tăng 21,38 kg/người so với năm 2021. Duy trì mức thu nhập bình quân đầu người: 41,02 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách: 9.2.94.085.673đ/9.248.654.427đ đạt 100,5% DT, trong đó: Thu các khoản thu 100%: 127.216.000đ/70.730.000 đ, đạt 179,86 % DT. Kết quả điều tra hộ nghèo: Tỷ lệ hộ nghèo: 4,68% (39 hộ), giảm 0,73% so với năm 2021 (5,43%); tỷ lệ hộ cận nghèo: 1,57% (13 hộ), giảm 0% so với năm 2021. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa: 86% (715 hộ).

Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ được thực hiện tốt hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tuyển quân năm 2022, công tác khám sơ tuyển và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 thực hiện tốt.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2023, Đảng bộ xã Sơn Viên tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Xây dựng chính quyền vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, duy trì tốt nề nếp sinh hoạt Chi bộ và phát triển đảng viên mới; giữ gìn đoàn kết nội bộ, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023. 

Tại Hội nghị, các ý kiến tham luận, trao đổi góp ý của các đại biểu đều thể hiện nhất trí cao với bản Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Với tinh thần dân chủ, khách quan, các đại biểu cũng đã thẳng thắn nêu ra một số vấn đề còn tồn tại hiện nay trong Đảng bộ, đề xuất những giải pháp cụ thể để công tác lãnh đạo của Đảng trong thời gian tới ngày càng sâu sát, thiết thực, hiệu quả cao.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy xã Sơn Viên đã trao tặng giấy khen cho các tập thể Chi bộ và cá nhân đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Khen thưởng cho tập thể Chi bộ thôn Phước Bình - đơn vị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022
Khen thưởng các Đảng viên Hoàn thành xuất sác nhiệm vụ năm 2022

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Sơn Viên - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Sơn Viên - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361